Sponsorzy

Zjazd Toronto 2020 / Sponsorzy

Drodzy Sponsorzy!  Szanowni Państwo!

W dniach od 22 do 25 maja 2020 roku w Toronto odbędzie się XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich. Spodziewamy sie ok. 400 nauczycieli nie tylko z Ontario, ale również z całego kontynentu. Będzie to ogromne wydarzenie o którym mówić będzie się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Bez pomocy, życzliwości i wsparcia sponsorów realizacja tak dużego wydarzenia nie byłaby możliwa. Zjazd bedzie dobrą okazją, żeby zaprezentować nasze szkoły, biznesy, środowisko polonijne i piękne Ontario.

W imieniu wszystkich nauczycieli  języka polskiego, którzy wezmą udział w Zjeździe,

zwracam sie do Państwa z prośbą o wsparcie naszego projektu. Będziemy wdzięczni, jeśli wesprzecie nas finansowo lub oferując swoje usługi lub produkty. Jeśli Państwo chcieliby dowiedzieć się więcej o nas, prosimy odwiedzić naszą stronę  internetową www.zjazdtoronto2020.com . Dodatkowych informacji o sposobach pomocy udziela przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Iwona Malinowski pod adresem zjazdtoronto2020@gmail.com i tel. 905-379-4625

Liczymy na pomoc i hojność, za które z góry dziękujemy.

Czeki prosimy wystawić na:  Polish Teachers Convention 2020

KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA

W planach programu promocyjnego Zjazdu jest wydanie Książki Pamiątkowej w nakładzie 1500 egzemplarzy, która  zostanie wręczona uczestnikom Zjazdu, oraz rozesłana do szkół polonijnych na terenie Kanady i USA. Zamierzamy w niej zaprezentować polonijne szkoły oraz organizacje je zrzeszające, a także biznesy polonijne.

W pamiętniku Zjazdu przewidujemy przestrzeń reklamową, którą możemy oddać zainteresowanym firmom i instytucjom polonijnym ( tabela opłat w załączeniu). Reklamy przeznaczone do druku ​w wersji elektronicznej ​(Adobe PDF ​ ) prosimy wysłać do 25 kwietnia 2020 r. na adres: tszramekm@yahoo.ca ​ a, czek wystawić na Polish Teachers Convention 2020 i przesłać na adres:

Polish Teachers Association

777 Guelph Line

PO Box 62039

BURLINGTON, ON, L7R 3N2

Dopisek: “Pamiętnik Toronto 2020”

Dołożymy wszelkich starań aby XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych był sukcesem dydaktycznym, naukowym i towarzyskim, a także aby stał się dobrą płaszczyzną wymiany doświadczeń dla nauczycieli polonijnych. Jesteśmy przekonani, że stanie się też sukcesem przedsiębiorców polonijnych, którzy nas wspierają.

POZIOMY SPONSORINGU

XVI ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH I KOMITETÓW RODZICIELSKICH

TORONTO 2020

ZŁOTY
$1.000 +  
SREBRNY
$500 +  
BRĄZOWY
$300 +  
PRZYJACIEL
$200 +  
Listowne podziękowanie Listowne podziękowanie   Listowne podziękowanie   Listowne podziękowanie  
Znak firmowy na stronie internetowej zjazdu   Znak firmowy na stronie internetowej zjazdu Znak firmowy na stronie internetowej zjazdu Znak firmowy na stronie internetowej zjazdu
Reklama firmy lub osoby prywatnej na stronie zjazdu z linkiem do strony sponsora   Reklama firmy lub osoby prywatnej na stronie zjazdu z linkiem do strony sponsora   A Reklama firmy lub osoby prywatnej na stronie zjazdu z linkiem do strony sponsora    
Stół reklamowy podczas konferencji. Materiały promocyjne w torbach dla uczestników   Stół reklamowy podczas konferencji   Stół reklamowy podczas konferencji    
Całostronicowa kolorowa reklama na pierwszych dziesięciu złotych stronach w magazynie przygotowywanym na Zjazd (1500 egzemplarzy)   Całostronicowa kolorowa reklama na srebrnych, środkowych stronach w magazynie przygotowywanym na Zjazd (1500 egzemplarzy)     Półstronicowa kolorowa reklama w magazynie przygotowywanym na Zjazd (1500 egzemplarzy)   ¼ strony kolorowa reklama w magazynie przygotowywanym na Zjazd (1500 egzemplarzy)    

 e-mail :  zjazdtoronto2020@gmail.com                                                                                                               ZT/2020

Organizatorzy Zjazdu poszukują SPONSORÓW, aby obniżyć koszty konferencji i utrzymać niskie koszty uczestnictwa

Nasze potrzeby: dotacje pieniężne i/lub sponsorowanie zakupu pozycji wymienionych poniżej. W każdym z dotychczasowych Zjazdów brało udział około czterystu nauczycieli z Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawicieli środowisk polonijnych z Europy.

ZASPONSORUJ

REKLAMA

 1. Banery -4 szt.
 2. Broszury i ulotki-projektowanie
 3. Broszury i ulotki-druk
 4. Zaproszenia
 5. Magazyn reklamowy

KOSZTY KONFERENCJI:

 1. Statuetki
 2. Wynajęcie sprzętu audiowizualnego
 3. Druk programu konferencji
 4. Druk materiałów dla uczestników
 5. Wizytówki
 6. Papier do kopiarki- administracja zjazdu
 7. Tusz do kopiarki-administracja zjazdu
 8. Drukowanie biletów na bankiet i na posiłki
 9. Inne materiały biurowe

Czeki prosimy wypisać na :

Polish Teachers Convention 2020

Każda, nawet najmniejsza, dotacja będzie przez nas przyjęta z ogromną wdzięcznością. Z góry dziękujemy za Państwa hojność.                                                                                               

  GADŻETY z logo Zjazdu

 1. Identyfikatory
 2. Długopisy
 3. Butelki na wodę
 4. Torby wielokrotnego użytku
 5. Teczki

*Termin sponsorowania gadżetów do 15 lutego 2020

DEKORACJE

 1. Kwiaty/center pieces na stoły
 2. Obrusy
 3. Świeczki
 4. Inne

WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ZJAZDU

 1. Lunch- kanapki, owoce,woda, soki, torebki
 2. Koszty obiadu w Niagarze
 3. Wynajęcie 5-6 autokarów

INNE:

 1. Darowizna piwa
 2. Darowizna wina

           Pamiątki z Toronto i Niagary

   KOMITET ORGANIZACYJNY

Dear sponsors! 

Ladies and gentlemen,

On May 22nd through May 25th, 2020 the not-for- profit Polish Teachers Association will be holding the 16th Convention of Polish Teachers and Parental Committees. Four hundred accomplished teachers working within the Polish supplementary school of North America, as well as various guests from Poland will be in attendance.

It is the goal of the organizers of this substantial undertaking to host and graciously accommodate their fellow educators. To assist the organizers in accomplishing this significant occasion, we are turning to the supporters for their generous support. With the kind assistance of their supporters, the 16th Convention of Polish Teachers and Parental Committees will be able to publish 1,500 copies of their journal reflecting activity of the Polish Supplementary in Canada and U.S. which will be presented to the participants of the Convention, and sent to Polish diasporas in Canada and the U.S. The journal and the convention will be a good opportunity to present our schools, local businesses and beautiful Ontario.

The 16th Convention of Polish Teachers and Parental Committees will be a successful, educational, scientific, and social occasion, with significant platforms for the exchange of experiences among teachers. With the generous support from all our sponsor companies and institutions, the organizers look forward to collaborating with all our educators whose opinions are so important and influential to the success of our society.

We would like to thank you in advance for your kind support. Your generosity is greatly appreciated.

Please do not hesitate to call us for more information regarding sponsoring our event.

Yours sincerely,

Iwona Malinowski

President of the Polish Teachers Association

zg@znp.ca

905-379-4625

     SPONSORSHIP LEVELS

16th CONFERENCE OF POLISH SCHOOL TEACHERS AND PARENTS COMMITTEE MEMBERS

TORONTO 2020

GOLD
$1.000 +
SILVER
$500 +
BRONZE
$300 +
GOLD
$200 +
  Thank you letter   Thank you letter     Thank you letter     Thank you letter  
Online advertising: logo on the conference website   Online advertising: logo on the conference website Online advertising: logo on the conference website Online advertising: logo on the conference website
Online promotion: Company’s name on our website with a link to the sponsor’s website   Online promotion: Company’s name on our website with a link to the sponsor’s website   Online promotion: Company’s name on our website with a link to the sponsor’s website    
Sponsoring table at the conference.Company materials in the gift bags   Sponsoring table at the conference Sponsoring table at the conference  
A full-page color advertisement on the first ten golden pages in the magazine prepared for the Congress (1500 copies)   A full-page color advertisement on silver, middle pages in a magazine prepared for the Congress (1500 copies Half-page color advertisement in the magazine prepared for the Congress (1500 copies)   ¼ page color advertisement in the magazine prepared for the Congress (1500 copies)  

 e-mail :  zjazdtoronto2020@gmail.com                                                                                                                                                     ZT/2020

The organizing committee is seeking sponsorship to lower the cost of the event, so we can keep prices affordable for our conference participants.

What we need: Monetary donations and/or sponsorship of itemized expenses from the following list. Approximately 400 teachers and guests participated in previous conferences. We are expecting similar attendance in our conference.

ADVERTISMENT

 1. Banners – 4
 2. Brochures and leaflets design
 3. Brochures and leaflets
 4. Invitations
 5. Advertising magazine

CONFRENCE COSTS:

 1. Trophies
 2. Audio-Video
 3. Printing of the conference program
 4. Printing materials for participants
 5. Business cards
 6. Copier paper – conference administration
 7. Ink for copier-administration of the congress
 8. Printing tickets for banquet and meals
 9. Other office supplies

Please make cheque payable to:

Polish Teachers Convention 2020

Each, even the smallest, donation will be accepted by us with great gratitude.

Thank you in advance for your generosity.

ORGANIZING COMMITTEE

www.zjazdtoronto2020.com

GADGETS with the logo of the Conference

 • Pen
 • Water bottles
 • Reusable bags
 • Folders

* The deadline for sponsorship of gadgets by

   Feb. 15, 2020

DECORATIONS

 1. Flowers/center pieces na stoły
 2. Table cloth
 3. Candles
 4. Other

SUNDAY EXCURSION

 1. Lunch- sandwiches, fruit, water, juices, bags
 2. Lunch costs in Niagara Falls
 3. Renting 5-6 coaches

OTHER:

 1. Beer donation
 2. Wine donation
 3. Souvenirs from Toronto and Niagara