Sponsorzy

Zjazd Toronto 2020 / Sponsorzy

Drodzy
Sponsorzy!  Szanowni Państwo!

W dniach od 27 do 30 maja 2022 roku w Toronto odbędzie się XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich. Spodziewamy sie ok. 250 nauczycieli nie tylko z Ontario, ale również z całego kontynentu. Będzie to ogromne wydarzenie o którym mówić będzie się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Bez pomocy, życzliwości i wsparcia sponsorów realizacja tak dużego wydarzenia nie byłaby możliwa. Zjazd bedzie dobrą okazją, żeby zaprezentować nasze szkoły, biznesy, środowisko polonijne i piękne Ontario.

W imieniu wszystkich nauczycieli  języka polskiego, którzy wezmą udział w Zjeździe, zwracam sie do Państwa z prośbą o wsparcie naszego projektu. Będziemy wdzięczni, jeśli wesprzecie nas finansowo lub oferując swoje usługi lub produkty. Jeśli Państwo chcieliby dowiedzieć się więcej o nas, prosimy odwiedzić naszą stronę  internetową www.zjazdtoronto2020.com . Dodatkowych informacji o sposobach pomocy udziela przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Iwona Malinowski pod adresem zjazdtoronto2020@gmail.com i tel. 905-379-4625

Liczymy
na pomoc i hojność, za które z góry dziękujemy.

Czek prosimy wystawić na:  Polish Teachers Convention

KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA

W planach programu promocyjnego Zjazdu jest wydanie
Książki Pamiątkowej w nakładzie 1500 egzemplarzy, która  zostanie wręczona uczestnikom Zjazdu, oraz rozesłana
do szkół polonijnych na terenie Kanady i USA. Zamierzamy w niej zaprezentować polonijne
szkoły oraz organizacje je zrzeszające, a także biznesy polonijne.

W pamiętniku Zjazdu przewidujemy przestrzeń reklamową, którą możemy oddać zainteresowanym firmom i instytucjom polonijnym ( tabela opłat w załączeniu). Reklamy przeznaczone do druku ​w wersji elektronicznej ​(Adobe PDF ​ ) prosimy wysłać do 25 kwietnia 2022 r. na adres: tszramekm@yahoo.ca ​ a, czek wystawić na Polish Teachers Convention 2020 i przesłać na adres:

Teresa Szramek  
1232 Pallatine Dr. Oakville ON, L6H 1Z2    Canada  
Dopisek: “Pamiętnik Toronto 2020″

Dołożymy wszelkich starań aby XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych był sukcesem dydaktycznym, naukowym i towarzyskim, a także aby stał się dobrą płaszczyzną wymiany doświadczeń dla nauczycieli polonijnych. Jesteśmy przekonani, że stanie się też sukcesem przedsiębiorców polonijnych, którzy nas wspierają.

POZIOMY
SPONSORINGU

XVI
ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH I KOMITETÓW RODZICIELSKICH

TORONTO 2022

ZŁOTY
$1.000 +  
SREBRNY
$500 +  
BRĄZOWY
$300 +  
PRZYJACIEL
$200 +  
Listowne podziękowanie Listowne podziękowanie
 
Listowne podziękowanie
 
Listowne podziękowanie
 
Znak firmowy na
stronie internetowej zjazdu
 
Znak firmowy na
stronie internetowej zjazdu
Znak firmowy na
stronie internetowej zjazdu
Znak firmowy na
stronie internetowej zjazdu
Reklama firmy lub
osoby prywatnej na stronie zjazdu z linkiem do strony sponsora
 
Reklama firmy lub
osoby prywatnej na stronie zjazdu z linkiem do strony sponsora
 
A Reklama firmy lub osoby prywatnej na stronie zjazdu z linkiem do strony sponsora    
Stół reklamowy
podczas konferencji. Materiały promocyjne w torbach dla uczestników
 
Stół reklamowy
podczas konferencji
 
Stół reklamowy
podczas konferencji
 
 
Całostronicowa
kolorowa reklama na pierwszych dziesięciu złotych stronach w magazynie
przygotowywanym
na Zjazd (1500 egzemplarzy)
 
Całostronicowa kolorowa
reklama na srebrnych, środkowych stronach w magazynie przygotowywanym na
Zjazd (1500 egzemplarzy)
 
 
Półstronicowa kolorowa
reklama w magazynie przygotowywanym na Zjazd (1500 egzemplarzy)
 
¼ strony kolorowa
reklama w magazynie przygotowywanym na Zjazd (1500 egzemplarzy)
 
 

 e-mail :  zjazdtoronto2020@gmail.com                                                                                                               ZT/2020

Organizatorzy Zjazdu poszukują SPONSORÓW, aby obniżyć koszty
konferencji i utrzymać niskie koszty uczestnictwa

Nasze potrzeby: dotacje pieniężne i/lub sponsorowanie zakupu pozycji
wymienionych poniżej. W każdym z dotychczasowych Zjazdów brało udział około
czterystu nauczycieli z Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawicieli
środowisk polonijnych z Europy.

ZASPONSORUJ

REKLAMA

 1. Banery -4
  szt.
 2. Broszury i
  ulotki-projektowanie
 3. Broszury i
  ulotki-druk
 4. Zaproszenia
 5. Magazyn
  reklamowy

KOSZTY
KONFERENCJI:

 1. Statuetki
 2. Wynajęcie
  sprzętu audiowizualnego
 3. Druk programu
  konferencji
 4. Druk
  materiałów dla uczestników
 5. Wizytówki
 6. Papier do
  kopiarki- administracja zjazdu
 7. Tusz do
  kopiarki-administracja zjazdu
 8. Drukowanie
  biletów na bankiet i na posiłki
 9. Inne
  materiały biurowe

Czek prosimy wypisać na :

Polish Teachers Convention

Każda, nawet najmniejsza,
dotacja będzie przez nas przyjęta z ogromną wdzięcznością. Z góry dziękujemy za
Państwa hojność.                                                                                               

  GADŻETY
z logo Zjazdu

 1. Identyfikatory
 2. Długopisy
 3. Butelki na
  wodę
 4. Torby
  wielokrotnego użytku
 5. Teczki

*Termin sponsorowania gadżetów do 30 kwietnia 2022

DEKORACJE

 1. Kwiaty/center
  pieces na stoły
 2. Obrusy
 3. Świeczki
 4. Inne

WYCIECZKA
DLA UCZESTNIKÓW ZJAZDU

 1. Lunch- kanapki,
  owoce,woda, soki, torebki
 2. Koszty obiadu
  w Niagarze
 3. Wynajęcie 5-6
  autokarów

INNE:

 1. Darowizna
  piwa
 2. Darowizna
  wina

           Pamiątki z Toronto i Niagary

   KOMITET ORGANIZACYJNY

Dear
sponsors! 

Ladies and
gentlemen,

On May 27nd through May 30th, 2022 the not-for- profit Polish Teachers Association will be holding the 16th Convention of Polish Teachers and Parental Committees. Four hundred accomplished teachers working within the Polish supplementary school of North America, as well as various guests from Poland will be in attendance.

It is the goal of the organizers
of this substantial undertaking to host and graciously accommodate their fellow
educators. To assist the organizers in accomplishing this significant occasion,
we are turning to the supporters for their generous support. With the kind
assistance of their supporters, the 16th Convention of Polish
Teachers and Parental Committees will be able to publish 1,500 copies of their
journal reflecting activity of the Polish Supplementary in Canada and U.S.
which will be presented to the participants of the Convention, and sent to
Polish diasporas in Canada and the U.S. The journal and the convention will be
a good opportunity to present our schools, local businesses and beautiful
Ontario.

The 16th Convention of
Polish Teachers and Parental Committees will be a successful, educational,
scientific, and social occasion, with significant platforms for the exchange of
experiences among teachers. With the generous support from all our sponsor
companies and institutions, the organizers look forward to collaborating with
all our educators whose opinions are so important and influential to the
success of our society.

We would like to thank you in
advance for your kind support. Your generosity is greatly appreciated.

Please do not hesitate to call us
for more information regarding sponsoring our event.

Yours sincerely,

Iwona Malinowski

President of the Polish Teachers
Association

zg@znp.ca

905-379-4625

     SPONSORSHIP LEVELS

16th
CONFERENCE OF POLISH SCHOOL TEACHERS AND PARENTS COMMITTEE MEMBERS

TORONTO 2022

GOLD
$1.000 +
SILVER
$500 +
BRONZE
$300 +
GOLD
$200 +
 
Thank you letter
 
Thank you letter
 
 
Thank you letter
 
 
Thank you letter
 
Online advertising: logo on
the conference website
 
Online advertising: logo on
the conference website
Online advertising: logo on
the conference website
Online advertising: logo on
the conference website
Online promotion:
Company’s name on our
website with a link to the sponsor’s website
 
Online promotion:
Company’s name on our
website with a link to the sponsor’s website
 
Online promotion:
Company’s name on our
website with a link to the sponsor’s website
 
 
Sponsoring table at the
conference.Company materials in
the gift bags
 
Sponsoring table at the
conference
Sponsoring table at the
conference
 
A full-page color advertisement on the first ten golden pages in the magazine prepared for the Congress (1500 copies)   A full-page color
advertisement on silver, middle pages in a magazine prepared for the Congress
(1500 copies
Half-page color advertisement in the magazine prepared for the Congress (1500 copies)   ¼ page color advertisement in the magazine prepared for the Congress (1500 copies)  

 e-mail :  zjazdtoronto2020@gmail.com                                                                                                                                                     ZT/2020

The organizing committee is seeking sponsorship to lower the
cost of the event, so we can keep prices affordable for our conference
participants.

What we need: Monetary donations and/or
sponsorship of itemized expenses from the following
list. Approximately 400 teachers and guests participated in previous
conferences. We are expecting similar attendance in our conference.

ADVERTISMENT

 1. Banners – 4
 2. Brochures and leaflets design
 3. Brochures and leaflets
 4. Invitations
 5. Advertising
  magazine

CONFRENCE
COSTS:

 1. Trophies
 2. Audio-Video
 3. Printing of
  the conference program
 4. Printing
  materials for participants
 5. Business
  cards
 6. Copier paper
  – conference administration
 7. Ink for copier-administration
  of the congress
 8. Printing tickets for banquet
  and meals
 9. Other office
  supplies

Please
make cheque payable to:

Polish Teachers Convention

Each, even the smallest, donation will be
accepted by us with great gratitude.

Thank you in advance for
your generosity.

ORGANIZING COMMITTEE

www.zjazdtoronto2020.com

GADGETS with the logo of
the Conference

 • Pen
 • Water bottles
 • Reusable bags
 • Folders

* The deadline
for sponsorship of gadgets by

April 30th, 2022

DECORATIONS

 1. Flowers/center
  pieces na stoły
 2. Table cloth
 3. Candles
 4. Other

SUNDAY
EXCURSION

 1. Lunch- sandwiches, fruit,
  water, juices, bags
 2. Lunch costs
  in Niagara Falls
 3. Renting 5-6
  coaches

OTHER:

 1. Beer donation
 2. Wine donation
 3. Souvenirs
  from Toronto and Niagara