Co nowego?

Zjazd Toronto 2020 / Co nowego?

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Pan Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek weźmie udział w komitecie honorowym XVI Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Toronto.

ZAPRASZAMY NA ZJAZD 2022!  CZEKAMY NA PAŃSTWA Z NIECIERPLIWOŚCIĄ!  DO ZOBACZENIA W MAJU!

Podajemy kilka najważniejszych informacji. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zakładce “Rejestracja”.

OPŁATA ZJAZDOWA

TERMIN REJESTRACJI NA ZJAZD PRZEDŁUŻONY DO 10 KWIETNIA

Karta Uczestnika wraz z opłatą zjazdową może być wysłana pocztą tradycyjną lub mailowo wraz z  e-transferem. Szczegóły poniżej. 

Uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych i Europy

Opłata za udział w Zjeździe wynosi $385 USD i $340 USD za osobę  towarzyszącą.

W to wliczone jest : śniadania 28, 29 i 30 maja, lunch 27 i 28 maja, uroczysta kolacja 27 maja i bankiet 28 maja oraz wycieczka Toronto-Niagara z atrakcjami i wyżywieniem 29 maja.

Bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi $250 USD i powinna być wpłacona  do 25 marca 2022,  a pozostała część do 22 kwietnia 2022r.

Czek należy wypisać na POLISH TEACHERS CONVENTION

Wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

Więcej szczegółów i Karta Zgłoszenia na Zjazd w zakładce ” REJESTRACJA”.

Uczestnicy z Kanady

Opłata za udział w Zjeździe wynosi $510  CAD i $450  CAD za osobę  towarzyszącą.

W to wliczone jest : śniadania 28, 29 i 30 maja, lunch 27 i 28 maja, uroczysta kolacja 27 maja i bankiet 28 maja oraz wycieczka Toronto-Niagara z atrakcjami i wyżywieniem 29 maja.

Bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi $300 CAD i powinna być wpłacona  do 25 marca 2022,  a pozostała część do 22 kwietnia 2022r.

Czek należy wypisać na POLISH TEACHERS CONVENTION

Wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

KARTY UCZESTNICTWA  i więcej szczegółów w zakładce ” REJESTRACJA”

Opłatę zjazdową wraz z Kartą Uczestnika należy wysłać na adres:

Polish Teachers Association in Canada

DOROTA WILK

5167  PORTER ST.

BURLINGTON, ON, L7L 6K8

Canada

Lub mailowo na następujące adresy:

Karta Uczestnika- pani Dorota Wilk – dorotawilk@hotmail.com

E-transfer – zg@znp.ca

(kluczowe słowo – państwo, z którego pochodzimy)

HOTEL

Rezerwacji i opłaty hotelu  należy dokonać SAMODZIELNIE  do 3 maja 2022 r. w hotelu Holiday Inn Toronto International Airport, wchodząc na naszą bezpośrednią stronę:

Booking Website:

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/toronto/yyzia/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=YYZIA&qGrpCd=PLQ&setPMCookies=true&qSHBrC=HI&qDest=970%20Dixon%20Road,%20Rexdale,%20Toronto,%20ON,%20CA&srb_u=1

CODE PLQ

Lub

telefonicznie 1-866-568-0059 powołując się  na CODE  ‘PLQ’ 

mailowo: groups@yyzia.com również powołując się na CODE PLQ

Opłata za jedną noc w pokojach 2-osobowych z 2 łóżkami lub jednym king wynosi $143 CAD ( plus 17% podatku). Doba za 3 osoby wynosi $153 plus podatek, a za 4 osoby $163 plus podatek.

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o 12:00.

Więcej szczegółów w zakładce ” HOTEL”

KSIĘGA PAMIĄTKOWA

Szkoły i Oddziały zainteresowane zaprezentowaniem się w Księdze Pamiątkowej proszone są o kontakt z panią Teresą Szramek tszramekm@yahoo.ca

Prosimy o przygotowanie informacji o swojej szkole z krótką historią szkoły, ważniejszymi wydarzeniami, planami. Można również dołączyć logo, zdjęcia itp.

Prosimy o przesłanie materiałów przenaczonych do zamieszczenia w Książce Pamiątkowej  w formacie Adobe PDF. Zespół Promocyjny Zjadu nie będzie ingerował w treść przeznaczonych do publikacji materiałów, chyba, że wymagać tego będą względy redakcyjne. Materiał do druku proszę przygotować w formacie papieru A-4, font Times New Roman, wielkość liter 12 punktow.

Koszt zamieszczenia jednostronicowej informacji o szkole wynosi $100 USD dla szkół w Stanach Zjednoczonych i $100 CAD dla szkół w Kanadzie . Materiały przeznaczone do druku należy wysłać elektronicznie ( Adobe PDF) na adres tszramekm@yahoo.ca a czek wystawiony na POLISH TEACHERS CONVENTION należy wysłać do 24 kwietnia 2022 r. na adres:

Teresa Szramek

1232 Pallatine Dr.

Oakville ON, L6H 1Z2

Biznesy zainteresowane reklamą w Księdze Pamiątkowej proszone są o kontakt z organizatorami Zjazdu zjazdtoronto2020.com lub 1-905-379-4625

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – krótko o nas…

W tym roku obchodzimy Jubileusz 60-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie!

W roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. W tym samym roku został opracowany statut organizacji i ZNP stał się członkiem Kongresu. Rozpoczęto też wydawanie “Biuletynu” – pisma dla nauczycieli polonijnych. Pierwszy Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie odbył się w 1963 roku, na którym ustalone zostały główne kierunki działalności tej organizacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie jest prężną organizacją kierowaną przez Zarząd Główny wybierany co trzy lata podczas Walnych Zjazdów. W 1984 roku Komisja Statutowa na XI Zjeździe ZNPwK zaproponowała utworzenie Oddziałów dla sprawniejszej koordynacji pracy oświatowej w miastach innych prowincji, odległych od Toronto. Obecnie istnieje siedem Oddziałów rozsianych po całej Kanadzie. W szkołach podstawowych i średnich uczy się ok. 6 tysięcy uczniów i pracuje 360 nauczycieli, z których większość należy do ZNPwK. Zarząd Główny jest jednostką nadrzędną zajmującą się Związkiem jako całością, przyznaje medale i dyplomy nauczycielom pracujących w szkołach polonijnych, nominuje do odznaczeń „ Ontario Volunteer Service Awards” oraz składa wnioski do władz polskich o przyznanie najwyższego odznaczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla zasłużonych nauczycieli. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, a dla uczniów konkursy „Mistrz Pięknego Czytania”, „Mistrz Ortografii” oraz konkurs na „Najpiękniejsze wypracowanie w języku polskim”. Ponadto co roku w Konsulacie Generalnym RP w Toronto organizowana jest Szkolna Gala „ Uczeń Roku” dla najlepszych uczniów – absolwentów klas 8 i 12, wytypowanych przez dyrekcje szkół. Zarząd Główny organizuje również spotkania z okazji Dnia Nauczyciela, na których wyróżnia najbardziej zasłużonych nauczycieli. W ubiegłym roku ZNPwK obchodził jubileusz 55-lecia. Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet, którego gościem honorowym była p. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Jednym z największych wydarzeń organizowanych przez Zarząd Główny jest międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Polsce, w której uczestniczą uczniowie z Nowego Jorku, Chicago, Montrealu, Edmonton i Toronto zespołowo rywalizujący o medale i inne atrakcyjne nagrody. Praca ZNP w Kanadzie, to nie tylko praca Zarządu Głównego. Każdy z Oddziałów prowadzi swoją działalność organizując na swoim terenie różnorodne konkursy min. rysunkowe i geograficzne, warsztaty metodyczne dla nauczycieli i okolicznościowe spotkania. Działalność ZNP widoczna jest w całej Kanadzie, a wkład nauczycieli w życie kanadyjskiej Polonii jest ogromny. ZNP w Kanadzie współpracuje z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku oraz ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Chicago. Prezes ZNPwK Iwona Malinowska jest również członkiem Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie oraz sekretarzem Kongresu Oświaty Polonijnej i godnie reprezentuje szkolnictwo polonijne w Kanadzie.

Rok 2022 – Jubileusz 60-lecia powstania Związku Nayczycielstwa Polskiego w Kanadzie!

Zaproszenie do Kraju Klonowego Liścia

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie zaprasza Państwa na XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich Ameryki Północnej, który po raz pierwszy w historii zjazdów, odbędzie się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy uczestnikom Zjazdu w Portland za powierzenie nam organizacji tak pięknego i ważnego wydarzenia. To dla naszej organizacji wielki zaszczyt i jednocześnie ogromne wyzwanie, któremu postaramy się sprostać jak najlepiej. Uczynimy wszystko, aby spełniły się Państwa oczekiwania, żebyście opuszczali gościnne Toronto pełni niezapomnianych wrażeń i wzbogaceni o nowe doświadczenia.

XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich odbędzie się w dniach 27-30 2022 roku w Toronto, mieście pięknym, nowoczesnym i kulturowo różnorodnym.

XVI Zjazd z pewnością będzie wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym i oświatowym. Wybraliśmy temat przewodni Zjazdu:„Szkolnictwo polonijne- wspólne dzieło nauczycieli i rodziców”. Chcemy w ten sposób wyeksponować rolę rodziców w rozwijaniu szkolnictwa polonijnego. Według nas rodzice zaszczepiają w dzieciach przekonanie o niezaprzeczalnej wartości znajomości języka polskiego i stwarzają im możliwość używania tego języka poprzez, między innymi, przyprowadzanie ich do naszych szkół polonijnych. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziców jest szansą na utrzymanie i rozwój naszych szkół.

Planujemy dla Państwa bardzo interesujące wykłady, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzą doświadczeni pedagodzy z Polski , Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zajęcia prowadzone będą w blokach przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa i katechetów.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie uczynimy wszystko, aby ten Zjazd był wyjątkowy pod każdym względem.

Komitet Organizacyjny Zjazdu