Co nowego?

Zjazd Toronto 2020 / Co nowego?

PONOWNA ZMIANA TERMINU ZJAZDU

Biorąc pod uwagę przedłużającą się pandemię koronawirusa, troskę o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo z przykrością informujemy, że termin zaplanowanego na maj 2021 roku XVI Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Toronto został przełożony na 27-30 maja 2022 roku.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z przełożeniem terminu.

Do zobaczenia za rok!

Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia!

OPŁATA ZJAZDOWA

Uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych i Europy

Opłata za udział w Zjeździe wynosi $385 USD i $340 USD za osobę  towarzyszącą.

W to wliczone są : śniadania 23,24 i 25 maja, lunch 22 i 23 maja, uroczysta kolacja 22 maja i bankiet 23 maja oraz wycieczka z atrakcjami i wyżywieniem 24 maja.

Bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi $250 USD i powinna być wpłacona  do 15 marca 2020,  a pozostała część do 15 kwietnia 2020r.

Wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

Więcej szczegółów w zakładce ” REJESTRACJA”

Uczestnicy z Kanady

Opłata za udział w Zjeździe wynosi $510  CAD i $450  CAD za osobę  towarzyszącą.

W to wliczone są : śniadania 23,24 i 25 maja, lunch 22 i 23 maja, uroczysta kolacja 22 maja i bankiet 23 maja oraz wycieczka z atrakcjami i wyżywieniem 24 maja. Bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi $ 300 i powinna być wpłacona  do 15 marca 2020, a pozostała część do 15 kwietnia 2020r.

Wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

KARTY UCZESTNICTWA  i więcej szczegółów w zakładce ” REJESTRACJA”

Opłatę zjazdową wraz z Kartę Uczestnika wysyłamy na adres:

Polish Teachers Association in Canada
777 Guelph Line
PO Box 62039
BURLINGTON, ON L7R 3N2

Canada

HOTEL

Rezerwacji i opłaty hotelu  należy dokonać SAMODZIELNIE  do 29 kwietnia 2020 w hotelu Holiday Inn Toronto International Airport, wchodząc na naszą bezpośrednią stronę:

Booking Website

Należy kliknąć na poniższy link

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/toronto/yyzia/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=YYZIA&qGrpCd=PLQ&setPMCookies=true&qSHBrC=HI&qDest=970%20Dixon%20Road,%20Rexdale,%20Toronto,%20ON,%20CA&srb_u=1%20h%EF%BB%BF

CODE PLQ

Lub

telefonicznie 1-416-674-4362 lub 1.800.465.4329 (free) powołując się  na CODE PLQ

mailowo: groups@yyzia.ca  również powołując się na CODE PLQ

Opłata za jedną noc w pokojach 2-osobowych z 2 łóżkami lub jednym king wynosi $139 CAD ($ 162.63 za noc z wliczonym 17% podatkiem). Cena obowiązuje od 18-28 maja 2020r.

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o 12:00

Więcej szczegółów w zakładce ” HOTEL”

KSIĘGA PAMIĄTKOWA

Szkoły i Oddziały zainteresowane zaprezentowaniem się w Księdze Pamiątkowej proszone są o kontakt z panią Teresą Szramek tszramekm@yahoo.ca

Prosimy o przygotowanie informacji o swojej szkole z krótką historią szkoły, ważniejszymi wydarzeniami, planami. Można również dołączyć logo, zdjęcia itp.

Prosimy o przesłanie materiałów przenaczonych do zamieszczenia w Książce Pamiątkowej  w formacie Adobe PDF. Zespół Promocyjny Zjadu nie będzie ingerował w treść przeznaczonych do publikacji materiałów, chyba, że wymagać tego będą względy redakcyjne. Materiał do druku proszę przygotować w formacie papieru A-4, font Times New Roman, wielkość liter 12 punktow.

Koszt zamieszczenia jednostronicowej informacji o szkole wynosi $100 USD dla szkół w Stanach Zjednoczonych i $100 CAD dla szkół w Kanadzie . Materiały przeznaczone do druku należy wysłać elektronicznie ( Adobe PDF) na adres tszramekm@yahoo.ca a czek wystawiony na POLISH TEACHERS CONVENTION należy wysłać do 12 kwietnia 2020r. na adres Polish Teachers Association, 777 Guelph Line, PO Box 62039, BURLINGTON, ON, L7R 3N2, CANADA

Biznesy zainteresowane reklamą w Księdze Pamiątkowej proszone są o kontakt z organizatorami Zjazdu zjazdtoronto2020.com lub 1-905-379-4625

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – krótko o nas…

W roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. W tym samym roku został opracowany statut organizacji i ZNP stał się członkiem Kongresu. Rozpoczęto też wydawanie “Biuletynu” – pisma dla nauczycieli polonijnych. Pierwszy Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie odbył się w 1963 roku, na którym ustalone zostały główne kierunki działalności tej organizacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie jest prężną organizacją kierowaną przez Zarząd Główny wybierany co trzy lata podczas Walnych Zjazdów. W 1984 roku Komisja Statutowa na XI Zjeździe ZNPwK zaproponowała utworzenie Oddziałów dla sprawniejszej koordynacji pracy oświatowej w miastach innych prowincji, odległych od Toronto. Obecnie istnieje siedem Oddziałów rozsianych po całej Kanadzie. W szkołach podstawowych i średnich uczy się ok. 6 tysięcy uczniów i pracuje 360 nauczycieli, z których większość należy do ZNPwK. Zarząd Główny jest jednostką nadrzędną zajmującą się Związkiem jako całością, przyznaje medale i dyplomy nauczycielom pracujących w szkołach polonijnych, nominuje do odznaczeń „ Ontario Volunteer Service Awards” oraz składa wnioski do władz polskich o przyznanie najwyższego odznaczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla zasłużonych nauczycieli. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, a dla uczniów konkursy „Mistrz Pięknego Czytania”, „Mistrz Ortografii” oraz konkurs na „Najpiękniejsze wypracowanie w języku polskim”. Ponadto co roku w Konsulacie Generalnym RP w Toronto organizowana jest Szkolna Gala „ Uczeń Roku” dla najlepszych uczniów – absolwentów klas 8 i 12, wytypowanych przez dyrekcje szkół. Zarząd Główny organizuje również spotkania z okazji Dnia Nauczyciela, na których wyróżnia najbardziej zasłużonych nauczycieli. W ubiegłym roku ZNPwK obchodził jubileusz 55-lecia. Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet, którego gościem honorowym była p. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Jednym z największych wydarzeń organizowanych przez Zarząd Główny jest międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Polsce, w której uczestniczą uczniowie z Nowego Jorku, Chicago, Montrealu, Edmonton i Toronto zespołowo rywalizujący o medale i inne atrakcyjne nagrody. Praca ZNP w Kanadzie, to nie tylko praca Zarządu Głównego. Każdy z Oddziałów prowadzi swoją działalność organizując na swoim terenie różnorodne konkursy min. rysunkowe i geograficzne, warsztaty metodyczne dla nauczycieli i okolicznościowe spotkania. Działalność ZNP widoczna jest w całej Kanadzie, a wkład nauczycieli w życie kanadyjskiej Polonii jest ogromny. ZNP w Kanadzie współpracuje z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku oraz ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Chicago. Prezes ZNPwK Iwona Malinowska jest również członkiem Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie oraz sekretarzem Kongresu Oświaty Polonijnej i godnie reprezentuje szkolnictwo polonijne w Kanadzie.

Zaproszenie do Kraju Klonowego Liścia

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie zaprasza Państwa na XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich Ameryki Północnej, który po raz pierwszy w historii zjazdów, odbędzie się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy uczestnikom Zjazdu w Portland za powierzenie nam organizacji tak pięknego i ważnego wydarzenia. To dla naszej organizacji wielki zaszczyt i jednocześnie ogromne wyzwanie, któremu postaramy się sprostać jak najlepiej. Uczynimy wszystko, aby spełniły się Państwa oczekiwania, żebyście opuszczali gościnne Toronto pełni niezapomnianych wrażeń i wzbogaceni o nowe doświadczenia.

XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich odbędzie się w dniach 22 -25 maja 2020 roku w Toronto, mieście pięknym, nowoczesnym i kulturowo różnorodnym.

XVI Zjazd z pewnością będzie wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym i oświatowym. Wybraliśmy temat przewodni Zjazdu:„Szkolnictwo polonijne- wspólne dzieło nauczycieli i rodziców”. Chcemy w ten sposób wyeksponować rolę rodziców w rozwijaniu szkolnictwa polonijnego. Według nas rodzice zaszczepiają w dzieciach przekonanie o niezaprzeczalnej wartości znajomości języka polskiego i stwarzają im możliwość używania tego języka poprzez, między innymi, przyprowadzanie ich do naszych szkół polonijnych. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziców jest szansą na utrzymanie i rozwój naszych szkół.

Planujemy dla Państwa bardzo interesujące wykłady, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzą doświadczeni pedagodzy z Polski , Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zajęcia prowadzone będą w blokach przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa i katechetów.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie uczynimy wszystko, aby ten Zjazd był wyjątkowy pod każdym względem.

Komitet Organizacyjny Zjazdu